گیاهان آبزی هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.